Fons

Previsió de futur

filtres

Junts pensem en el seu futur, sense oblidar el present.
Estalviï ara i asseguri el seu futur i el dels seus de la millor manera.

Plans de pensions

Comenci ara a estalviar fent aportacions periòdiques per obtenir
un capital o una renda en el moment de la jubilació i poder
complementar la seva pensió.

Decideixi en qualsevol moment quin import i amb quina periodicitat vol fer seves aportacions.

 • Avantatges fiscals
  Podrà reduir fins a 5.000 € la seva base de tributació de
  I’IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques).
 • Disponibilitat
  El capital invertit estarà disponible en el moment de la jubilació, en cas d’invalidesa o defunció i tambè en situacions excepcionals com situació de desocupació, malaltia greu (baixa superior a 12 mesos) o per trasllat de
  la residència fiscal fora d’Andorra. El cobrament de la prestació pot ser en forma de capital, renda o una combinació de les dues anteriors.
 • Altres Prestacions
  Assegurança de vida gratuita, en cas d’accident, per l’import dels drets consolidats a partir de 6.010,12 € fins a un màxim de 30.050,60 €, a excepció del Pla de Pensions Capital Garantit. Les aportacions als Plans de pensions BSA no generen cap tipus de comissió. Posem a la seva disposició diferents tipus de Plans de pensions perquè trii el que més s’ajusta al seu perfil estalviador:
Garantit

El Pla de Pensions Capital Garantit et permet disposar d’un capital acumulat o d’una renda en el moment de la jubilació amb total garantia.

 • Capital 100% garantit per BSA.
 • Rendiment anual garantit* (any 2022,
  0,10%).
  *(aquest rendiment s’estableix per anys
  naturals en funció de les condicions de mercat, el rendiment passat no és un indicador fiable de rendiment futur)
 • Flexibilitat en les aportacions, fins a un màxim de
  10.000€ anuals.
Sènior

Inversió habitual en renda variable del 25%. És el més adequat per les persones de més de 55 anys d’edat.

 • És el període més proper a la jubilació en el
  qual l’estalvi és molt important.
 • L’horitzó temporal fins a la jubilació és curt
  per tant el més important és la preservació del
  capital.
Mixt

Inversió habitual en renda variable del 50%. És adequat per a les persones amb una edat compresa entre 40 i 55 anys, amb un objectiu d’inversió a mig/llarg termini.

 • És el període de consolIdació del
  patrimoni.
 • El capital estalviat pot començar a ser
  important i tot i que l’horitzó
  d’inversió també és llarg, comença a ser
  necessari un control del risc limitant
  actius més arriscats.
Junior

Inverteixi al voltant d’un 70% en actius de renda variable. És adequat per a les persones de menys de 40 anys d’edat:

 • És comença a tenir capacitat d’estalvi.
 • El temps restant fins a la jubilació és pot
  considerar molt llarg termini poden permetre
  obtenir un major rendiment.
Plans de jubilació

Anticipar, ès la paraula clau per gaudir al màxim de la seva jubilació en el moment que arribi. A BSA Inversions SGOIC I’ajudem a preparar una jubilació més tranquil-la.

Els Plans de Jubilaciò BSA es diferencien dels Plans de Pensions BSA princincipalment per la seva flexibilitat a I’hora de disposar del capital invertit i per què les seves aportacions no redueixen la base de tributació de I’IRPF.

Característiques:

 • Rescati el seu capital sense cap penalització en qualsevol
  moment, total o parcialment.
 • Aportacions mensuals adaptables a la seva economia.
 • Els rendiments obtinguts dels Plans de Jubilació estan
  exempts de tributació de I’IRPF.
 • Assegurança de vida gratuita, en cas d’accident, per I’import
  dels drets consolidats a partir de 6.010,12 € fins a un
  màxim de 30.050,60 €.
 • Les aportacions als Plans de jubilació BSA no generen cap
  tipus de comissió.

Posem a la seva disposició diferents tipus de Plans de jubilació perquè trii el que mès s’ajusta al seu perfil estalviador:

Sènior
Contractar

Inversió habitual en renda variable del 25%. És el més adequat per les persones de més de 55 anys d’edat.

 • És el període més proper a la jubilació en el
  qual
  l’estalvi és molt important.
 • L’horitzó temporal fins a la jubilació és curt
  per
  tant més important és la preservació del
  capital.
Mixt
Contractar

Inversió habitual en renda variable del 50%. És adequat per a les persones amb una edat compresa entre 40 i 55 anys, amb un objectiu d’inversió a mig/llarg termini.

 • És el període de consolidació del patrimoni.
 • El capital estalviat pot començar a ser
  important i
  tot i que l’horitzó d’inversió també és llarg,
  comença a ser necessari un control del risc
  limitant
  actius més arriscats.
Júnior
Contractar

Inverteixi al voltant d’un 70% en actius de renda variable. És adequat per a les persones de menys de 40 anys d’edat:

 • És comença a tenir capacitat d’estalvi.
 • El temps restant fins a la jubilació és pot
  considerar molt llarg termini poden permetre
  obtenir un major rendiment.
Plans de pensions / Jubilació empreses

Si té una empresa i vol contractar un pla de pensions pel seu personal, poseu-vos en contacte amb el seu gestor personal, i l’informarà de l’opció més adient.

L’ajudem a prendre les millors decisions.
Consulti al seu gestor.

Calculi la seva capacitat d'estalvi en tres passes.

Estalviï i pensi en el seu futur.

Planifiqui les seves aportacions per gaudir-ne quan més ho necessiti.

Close Bitnami banner
Bitnami