Fons
18 gener, 2021

El tracking error mesura el grau en què una cartera d’inversions replica a l’índex que utilitza com a referència. Si el tracking error es mesura històricament es denomina ex post o realitzat. Si s’utilitza un model per a predir-lo (enlloc de mesurar-ho històricament) es denomina ex-ante o pronosticat.

Close Bitnami banner
Bitnami