Fons

Un swap d’incompliment creditici o CDS (per les seves sigles en anglès) és un derivat. Es tracta d’una mena d’assegurança d’impagament de deute. El comprador d’un CDS paga una prima al venedor del CDS a canvi de la garantia que si l’emissor del deute cobert no el retornés ho pagaria el venedor. El venedor del CDS especula contra el risc d’impagament i espera obtenir un benefici del pagament de primes. Com més gran sigui el risc d’impagament, major serà la prima.

Close Bitnami banner
Bitnami