Fons
18 gener, 2021

El risc de mercat és un risc de caràcter general existent pel fet d’invertir en qualsevol tipus d’actiu. La cotització dels actius depèn especialment del comportament dels mercats financers, així com de l’evolució dels emissors que, per la seva part, és veuen influenciats per la situació general de la economia mundial i per circumstàncies polítiques i econòmiques dintre els respectius països. En particular els inversions tenen un risc de tipus d’interès, les variacions o fluctuacions dels tipus d’interès afecten el preu dels actius de renda fixa. Pujades de tipus d’interès afecten, amb caràcter general, negativament al preu d’aquests actius mentre que baixades de tipus és tradueixen per augments del seu preu. La sensibilitat de les variacions del preu dels títols de renda fixa a les fluctuacions dels tipus d’interès és superior com més gran és el seu termini de venciment. La beta mesura el risc de mercat d’un valor.

Close Bitnami banner
Bitnami