Fons
18 gener, 2021

La inversió en actius de renda fixa comporta un risc de crèdit relatiu a l’emissor i/o a l’emissió. El risc de crèdit és el risc que l’emissor no pugui fer front al pagament del principal i de l’interès quan resultin a pagar. Les agències de qualificació creditícia assignen qualificacions de solvència a certs emissors/emissions de renda fixa per indicar el seu risc creditici probable. En general, el preu d’un valor de renda fixa caurà si s’incompleix l’obligació de pagar el principal o l’interès, si les agències de qualificació degraden la qualificació creditícia de l’emissor o l’emissió o bé si altres notícies afecten la percepció del mercat del seu risc creditici. Els emissors i les emissions amb elevada qualificació creditícia presenten un reduït risc de crèdit mentre que els emissors i les emissions amb qualificació creditícia mitjana presenten un risc moderat de crèdit. La no exigència de qualificació creditícia als emissors dels títols de renda fixa o la selecció d’emissors o emissions amb baixa qualificació creditícia determina que l’inversor assumeix un elevat risc de crèdit.

Close Bitnami banner
Bitnami