Fons
18 gener, 2021

Per a intentar superar la rendibilitat de l’índex de referència el gestor d’inversions actiu ha de prendre posicions d’inversió diferents a les del seu índex de referència. Si les posicions són diferents, els riscos també poden ser diferents. El risc que assumeix el gestor en relació amb el risc del seu índex es coneix com a risc actiu. Com més gran sigui el nivell de risc actiu, major serà la possibilitat que la rendibilitat es desviï de l’índex de referència.

Close Bitnami banner
Bitnami