Fons
18 gener, 2021

Mesura la rendibilitat ajustada al risc de l’OIC, tenint en compte la rendibilitat d’una inversió lliure de risc (Euribor 12 mesos). La ràtio permet a l’inversor valorar si l’OIC està generant resultats adequats per al nivell de risc que assumeix. Com més gran sigui la ràtio, millor haurà estat la rendibilitat ajustada al risc. Si la ràtio és negativa, significa que l’OIC ha generat menys rendiment que la taxa lliure de risc. La ràtio és calcula restant la rendibilitat de l’actiu lliure de risc de la rendibilitat de l’OIC i dividint el resultat entre la volatilitat de l’OIC.

Close Bitnami banner
Bitnami