Fons
18 gener, 2021

Els emissors de bons poden contractar les diferents agències com Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch per a obtenir la qualificació dels seus bons. La qualificació creditícia s’ha dissenyat per a oferir als inversors un indicador de la qualitat del bo, perquè constitueix una avaluació professional del risc que l’emissor no compleixi els pagaments d’interessos i reemborsament de capital. Les qualificacions de crèdit estan subjectes a revisió periòdica.

Close Bitnami banner
Bitnami