Fons

La Llei de regulació dels Organismes d’inversió col·lectiva (OIC) de dret andorrà defineix un OIC o Fons d’inversió col·lectiva com un “organisme que té per objecte invertir els patrimonis dels inversors i gestionar-los en béns, drets, valors negociables o altres instruments, financers o no, seguint el principi de diversificació del risc i sempre establint el rendiment de l’inversor en funció dels resultats col·lectius de l’organisme.” Un fons d’inversió permet repartir els costos entre els partícips i permet accedir a una gamma més àmplia d’inversions de la qual podrien accedir individualment els inversors en general.

Close Bitnami banner
Bitnami