Fons
18 gener, 2021

La correlació mesura com fluctuen els valors o classes d’actius en relació els uns amb els altres. Les inversions altament correlacionades tendeixen a pujar i a baixar alhora, mentre que les inversions amb una baixa correlació tendeixen a comportar-se de diferents maneres en diferents condicions de mercat, proporcionant als inversors avantatges de diversificació. La correlació es mesura entre 1 (correlació perfecta) i -1 (correlació oposada perfecta). Un coeficient de correlació 0 indica que no existeix correlació.

Close Bitnami banner
Bitnami