Fons

També se’ls coneix com a “Cocos”, per la seva terminologia en anglès, i difereixen dels bons convertibles normals en què la probabilitat de conversió de renda fixa en renda variable està vinculat a que es produeixi un fet determinat. Habitualment quan els emissors són entitats financeres aquest fet correspon a l’incompliment del manteniment d’un nivell de capital mínim.

Close Bitnami banner
Bitnami