Fons

És un bo que agrupa grups d’hipoteques cedits per entitats bancàries que reben finançament en contraprestació. El propietari del bo de titulització serà qui rebrà a partir d’aquell moment els interessos de les hipoteques i les amortitzacions de capital.

Close Bitnami banner
Bitnami