Fons

És un bo de grau especulatiu amb una qualificació creditícia per sota de grau d’inversió. Habitualment els bons especulatius acostumen a pagar un interès superior donat que el seu risc d’impagament és més elevat.

Close Bitnami banner
Bitnami