Fons

Una estratègia que consisteix en reequilibrar la combinació d’actius d’una cartera a mesura que els mercats fluctuen i d’acord amb els resultats esperats pel gestor per a les diferents classes d’actius en el futur. Per exemple, si el gestor espera que la renda variable pugi el mes vinent, n’augmentarà l’exposició. És l’oposat a l’assignació passiva d’actius, en la qual a) s’ajusta una combinació d’actius a llarg termini (per exemple, renda variable 60%, renda fixa 40%), o b) en la que la combinació d’actius de la cartera només canvia en línia amb una referència establerta (per exemple, l’índex referència o benchmark).

Close Bitnami banner
Bitnami