Fons

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25

Núm. registre AFA: 0001-03-02

Rendibilitat any en curs-10.87 % ▼

DIVISA: Euro

VLN

95.61221

28-09-2022

Objectiu del Fons

Obtenir una rendibilitat superior a la dels Actius Monetaris i de Renda Fixa, ampliant el ventall de les seves inversions a d’altres classes d’actius com la Renda Variable.

Perfil de risc

1 2 3 4 5 6 7

Dades del Fons

Societat Gestora:

BSA Inversions, SGOIC, SAU

Societat Dipositària:

BSA Banc, SA

Vocació:

Renda Fixa Mixta - Multidivisa

Data Inici Fons:

22/06/2009

Divisa de Referència:

Euro

Dades de Patrimoni (28-09-2022)

Patrimoni:

9.101.785,82

Número de participacions:

95.194,81

Valor liquidatiu de la participació:

95.612

Valor liquidatiu de la participació a l'inici:

100,00

Principals posicions (31-08-2022)

Dipòsits:

13.88%

Repo Deute Públic Andorra 0,3% Vt. 30/08/2022:

5.55%

BSA Rendiment Premium XII (Fons d'inversió):

5.22%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.44%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.33%

Liquiditat:

4.04%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

3.49%

Axa Global Inflation Short Duration (Fons d'inversió):

3.38%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

3.34%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

3.23%

Diversificació en número de títols/fons:

35

Principals posicions

Dipòsits:

13.88%

Repo Deute Públic Andorra 0,3% Vt. 30/08/2022:

5.55%

BSA Rendiment Premium XII (Fons d'inversió):

5.22%

Nordea Flexible Fixed Income (Fons d'inversió):

4.44%

Candriam Bonds Credit Opp. (Fons d'inversió):

4.33%

Liquiditat:

4.04%

Morgan Stanley Euro Corp Bond (Fons d'inversió):

3.49%

Axa Global Inflation Short Duration (Fons d'inversió):

3.38%

RobecoSAM Euro SDG Credits (Fons d'inversió):

3.34%

ETF Ishares Core S&P 500 (Fons d'inversió):

3.23%

Diversificació en número de títols/fons:

35

Estructura de cartera

Estructura de cartera

Comissions *

Gestió (anual):

1.25%

Dipositària (anual):

0.5%

Subscripció:

0.1%

Reemborsament:

0%

* Impostos indirectes no inclosos

Dades estadistiques

Ràtio de Sharpe (12 mesos):

-0.5

Durada actual de cartera:

nd

Volatilitat (12 mesos):

16.35%

BSA INVERSIÓ, FI RENDA VARIABLE 25 està inscrit a I'AFA sota el número 0001-03-02.

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BancSabadell d’Andorra.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: Sabadell d’Andorra Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Rendibilitat*

Rendibilitat període (%)

Rendibilitat: -0.75 %

Valor de la participació període

Valor a 24/09/2022:96.34 Valor a 28/09/2022:95.61

Rendibilitat mensual %

Setembre 2022

-3.03%

Agost 2022

-1.52%

Juliol 2022

2.99%

Juny 2022

-3.81%

Maig 2022

-0.75%

Abril 2022

-1.71%

Març 2022

0.26%

Febrer 2022

-1.64%

Gener 2022

-2.05%

Desembre 2021

0.75%

Novembre 2021

-0.54%

Octubre 2021

0.76%

Evolució històrica del Fons

Valor de la participació

Rendibilitat (%)

Avís:

Aquesta informació no s’ha d’interpretar com a assessorament o consell ni constitueix una oferta o recomanació per a l’adquisició, venda, o qualsevol altra transacció relacionada amb aquest producte financer. Les decisions d’inversió o desinversió en el producte financer hauran de ser preses per l’inversor, que disposa dels documents informatius previstos per la normativa vigent disponibles en aquesta mateixa pàgina web o a qualsevol oficina de BSA Banc.

La informació presentada ha estat elaborada amb els valors i la informació de l’últim dia del mes en què s’han elaborat les darreres fitxes dels fons disponibles en l’apartat de descàrregues.
Font: BSA Inversions SGOIC, SAU (SGOIC-08/00).

Close Bitnami banner
Bitnami