Fons

La gestora d’actius de BancSabadell d’Andorra ha rebut el premi a les “Millors Solucions de Gestió de Patrimonis” d’Andorra 2021, que anualment atorga per països la prestigiosa revista britànica Capital Finance International (CFI).

El jurat del guardó ha considerat que la capacitat que té l’entitat per innovar i millorar contínuament la seva oferta de fons d’inversió mereixia aquest any el reconeixement del “Best Asset Management Solutions”, segons la seva denominació en anglès. En la decisió ha influït també el fet que la innovació de la gestora de BSA ha estat acompanyada d’una gestió molt rigorosa, basada en la prudència i el control dels riscos, i sota els màxims estàndards d’ètica i professionalitat del sector.

En el seu informe, el jurat ha volgut destacar especialment el llançament durant l’any 2020 del Fons BSA Futur Sostenible, el primer fons de dret andorrà, enfocat a inversions seleccionades amb criteris ASG (“A” d’ambientals, “S” de socials i “G” de bon govern corporatiu). El 2020, BancSabadell d’Andorra també va oferir a inversors minoristes el seu Fons BSA Noves Tecnologies, que va obtenir un rendiment del 27,95%, només en mig any de funcionament (des del 17 de juny). Finalment, el mes de maig d’enguany, el banc ha iniciat la comercialització del nou Fons BSA Àsia, que selecciona aquelles empreses i països dins del continent asiàtic que previsiblement puguin tenir un millor comportament durant els propers 5/ 10 anys.

La gestora d’actius de BancSabadell d’Andorra està dirigida per la Sandra Estebe i disposa d’un equip de gestió molt estable i cohesionat amb més de 15 anys d’experiència. Actualment gestiona 549 milions d’euros i, en els darrers 3 anys, ha incrementat la gestió de fons d’inversió en més d’un 8%. Comercialitza i gestiona una àmplia gamma de fons i societats d’inversió, que avui inclou un total de  27 FIM (13 disponibles per tot tipus d’inversor i 14 per inversors qualificats) i 9 SICAV.

Aquests darrers anys, BancSabadell d’Andorra ha volgut apostar per inversions sectorials o temàtiques com ara les que van enfocades a l’impuls de la tecnologia, el canvi climàtic o els canvis sociodemogràfics, els quals anticipen una transformació de la societat i generen oportunitats d’inversió. Aquestes megatendències estructurals destaquen pel seu potencial de creixement  i permeten als clients invertir de forma transversal en diferents geografies i sectors, amb una vocació de llarg termini.

A la imatge, el president de BancSabadell d’Andorra, Miquel Alabern, amb  Sandra Estebe, directora de la societat gestora del grup.

Podeu consultar aquí l’article complert.
Close Bitnami banner
Bitnami