Fons

Avís legal

Condicions Generals

El web de Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC, SAU (societat del grup BancSabadell d’Andorra) té per objecte informar sobre les activitats de la Societat i els seus productes i serveis, facilitar la contractació dels seus productes i proporcionar informació relacionada amb la seva activitat. La web del servei Internet de Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC, SAU és https://gestioactius.bsa.ad. El contingut de la web https://gestioactius.bsa.ad/, és propietat del grup BancSabadell d’Andorra, per la qual cosa la reproducció, còpia, ús, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació continguda en aquest web haurà de ser autoritzada per escrit pel grup BancSabadell d’Andorra. Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC, SAU es reserva igualment el dret de modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del web en el moment en que consideri oportú i no adquireix cap responsabilitat sobre l’actualització de la informació continguda en el web.

L’operativa bancària que es pot fer per mitjà del web del BancSabadell d’Andorra (resultant d’haver premut el botó de CONTRACTAR) es regirà pel que s’estableix en el contracte de banca a distància que s’hagi formalitzat amb BancSabadell d’Andorra per a aquesta finalitat.

No s’assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts i serveis comercials o d’altre tipus de webs que es puguin enllaçar electrònicament (links) de manera directa o indirecta a través del web de Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC.

Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació electrònica entre usuaris de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics que es poguessin produir en equips informàtics que es facin servir durant la connexió a la xarxa Internet, ja sigui per mitjà del web de Sabadell d’Andorra Inversions, SGOIC o d’altres webs.

 

Close Bitnami banner
Bitnami