Fons

Invertir segons l’edat

Sempre és un bon moment per invertir

Cada etapa de la vida és diferent, i els objectius d’inversió s’han d’adaptar als interessos de cada moment. Per regla general, els joves poden assumir més risc en la cerca de rendibilitat, però a mesura que s’acosta la jubilació l’objectiu acostuma a canviar. Aquest s’enfoca a preservar el capital i protegir el patrimoni per tenir una bona base econòmica que permeti mantenir el nivell de vida quan arribi la jubilació.

Aquests percentatges són merament orientatius i les carteres hauran d’ajustar-se a cada situació en particular. Cada persona és única i cada inversor té necessitats diferents i un perfil més o menys arriscat que marcarà la distribució de percentatges i els productes que s’incloguin en la cartera.

 

BancSabadell d’Andorra, millors solucions de gestió d’actius de l’any 2021

La gestora d’actius de BancSabadell d’Andorra ha rebut el premi a les “Millors Solucions de Gestió de Patrimonis” d’Andorra 2021, que anualment atorga per països la prestigiosa revista britànica Capital Finance International (CFI).

El jurat del guardó ha considerat que la capacitat que té l’entitat per innovar i millorar contínuament la seva oferta de fons d’inversió mereixia aquest any el reconeixement del “Best Asset Management Solutions”, segons la seva denominació en anglès. En la decisió ha influït també el fet que la innovació de la gestora de BSA ha estat acompanyada d’una gestió molt rigorosa, basada en la prudència i el control dels riscos, i sota els màxims estàndards d’ètica i professionalitat del sector.

En el seu informe, el jurat ha volgut destacar especialment el llançament durant l’any 2020 del Fons BSA Futur Sostenible, el primer fons de dret andorrà, enfocat a inversions seleccionades amb criteris ASG (“A” d’ambientals, “S” de socials i “G” de bon govern corporatiu). El 2020, BancSabadell d’Andorra també va oferir a inversors minoristes el seu Fons BSA Noves Tecnologies, que va obtenir un rendiment del 27,95%, només en mig any de funcionament (des del 17 de juny). Finalment, el mes de maig d’enguany, el banc ha iniciat la comercialització del nou Fons BSA Àsia, que selecciona aquelles empreses i països dins del continent asiàtic que previsiblement puguin tenir un millor comportament durant els propers 5/ 10 anys.

La gestora d’actius de BancSabadell d’Andorra està dirigida per la Sandra Estebe i disposa d’un equip de gestió molt estable i cohesionat amb més de 15 anys d’experiència. Actualment gestiona 549 milions d’euros i, en els darrers 3 anys, ha incrementat la gestió de fons d’inversió en més d’un 8%. Comercialitza i gestiona una àmplia gamma de fons i societats d’inversió, que avui inclou un total de  27 FIM (13 disponibles per tot tipus d’inversor i 14 per inversors qualificats) i 9 SICAV.

Aquests darrers anys, BancSabadell d’Andorra ha volgut apostar per inversions sectorials o temàtiques com ara les que van enfocades a l’impuls de la tecnologia, el canvi climàtic o els canvis sociodemogràfics, els quals anticipen una transformació de la societat i generen oportunitats d’inversió. Aquestes megatendències estructurals destaquen pel seu potencial de creixement  i permeten als clients invertir de forma transversal en diferents geografies i sectors, amb una vocació de llarg termini.

A la imatge, el president de BancSabadell d’Andorra, Miquel Alabern, amb  Sandra Estebe, directora de la societat gestora del grup.

Podeu consultar aquí l’article complert.

Inversió temàtica: Aprofita les oportunitats que sorgeixen en un món canviant

La inversió temàtica és una estratègia d’inversió que té com a objectiu la inversió en megatendències estructurals vinculades a canvis tecnològics, sociodemogràfics i mediambientals que anticipen una transformació per al món, a la vegada que creen una gran quantitat d’oportunitats d’inversió.

Les megatendències van més enllà d’invertir en un índex o en un sector. S’aprofiten del retorn alcista de la tendència i d’una diversificació extra en invertir de forma molt més transversal en diverses geografies i sectors que comparteixen la mateixa temàtica d’inversió.

PRINCIPALS MEGATENDÈNCIES:

PER QUÈ HAURIES D’INVERTIR EN MEGATENDÈNCIES

Aquestes estratègies destaquen pel seu bon potencial, però especialment, per oferir a l’inversor la possibilitat d’invertir en qüestions concretes: intel·ligència artificial, escassetat d’aigua, salut i benestar… en temes que per a cada un poden tenir un sentit en si mateix.

 RELACIÓ ENTRE TERMINI I EVOLUCIÓ DE LA INVERSIÓ

A nivell il·lustratiu

 

I a més a més, la inversió temàtica permet alinear les carteres amb els interessos i les conviccions dels inversors i amb una vocació d’inversió de llarg termini.

 

 

Què és la inversió socialment responsable i la inversió utilitzant criteris ESG?

ISR

La inversió socialment responsable és un estil d’inversió que busca generar valor tant financer com sostenible, és a dir, busca rendibilitat però tenint en compte factors com ara l’impacte social o el mediambiental.

ESG

L’acrònim ESG té el seu origen en les seves sigles en anglès: environmental, social i governance, i, com el seu nom indica, es refereix a qualsevol anàlisi d’inversió que incorpori factors mediambientals, socials i de bon govern corporatiu en el seu procés d’inversió.

 

Lluita contra el canvi climàtic

 • Emissions de carboni
 • Petjada de carboni dels productes 
Gestió de la contaminació i els residus

 • Emissions tòxiques
 • Residus elèctrics
Escassetat de recursos naturals

 • Escassetat d’aigua
 • Preservació de la diversitat
 • Desforestació
 • Ús del sòl
Oportunitats mediambientals

 • Tecnologies netes
 • Edificis ecològics
 • Energies renovables
Recursos humans

 • Gestió del personal
 • Desenvolupament del capital humà
 • Diversitat i inclusió
 • Polítiques de gènere
 • Salut i seguretat
Govern corporatiu

 • Diversitat en el consell
 • Remuneració a l’alta direcció
 • Comptabilitat
 • Vot dels accionistes
Comportament corporatiu

 • Ètica empresarial
 • Transparència fiscal
 • Corrupció i inestabilitat
 • Pràctiques anticompetitives

AVANTATGES PELS INVERSORS       

 • Transparència
 • Retorns potencials més grans a llarg termini
 • Actuar a favor d’un món millor

INVERTIR AMB RESPONSABILITAT NO IMPLICA RENUNCIAR A RENDIBILITAT

Rendibilitat obtinguda des del gener de 2018 fins al gener de 2021

 

MSCI World ESG Leaders (1)

29%

 1. Índex que mostra l’acompliment de les principals companyies del món que inverteixen sota criteris ESG.

MSCI World (2)

28%

 1. Índex que mostra l’acompliment de les principals companyies del món.

 

INCREMENT DE LA INVERSIÓ SOTA CRITERIS D’INVERSIÓ ESG

 

Descarrega aquí l’article complert amb informació ampliada.

 

Tendències d’inversió per l’any 2021

Carlos S. Ponz – Periodista
Federico Servetto – Director d’Estratègia de Clients de Banc Sabadell

Previsions més optimistes i, amb això, majors oportunitats en els mercats. Els pròxims mesos han de servir per a apuntalar la recuperació que, en les borses, ha de significar un repunt en diversos valors i actius que convé tenir en compte.

2020 ha estat un dels anys més estranys i, també, més incerts des del punt de vista de la inversió. Un vaivé continu de canvis borsaris que ha obligat a estalviadors i gestors a posar en pràctica estratègies coherents en cada moment i en cada situació, però amb la suficient flexibilitat per a anar adaptant-se a les diferents conjuntures que ha portat un panorama geopolític marcat, principalment, per l’evolució de la pandèmia. Tal com afirma Federico Servetto, Director d’Estratègia de Clients de Banc Sabadell, “ha estat un exercici diferent de qualsevol altre, que ha significat una recessió severa i pronunciada, però molt curta, de l’economia i episodis de forta volatilitat en els mercats financers”.

No obstant això, enguany sembla que ve carregat d’un major optimisme des del punt de vista financer o, almenys, així sembla interpretar-se amb relació a algunes de les dades positives que es veuen a principis d’any, al costat d’una onada d’aparents notícies en la mateixa línia. La victòria demòcrata en les eleccions dels Estats Units (EUA) anticipa una normalització en el futur de les relacions comercials amb la Xina, el primer exportador del món; d’altra banda, tant la Reserva Federal (Fed) com el Banc Central Europeu (BCE) i altres dels principals bancs centrals del planeta sembla que continuaran amb els seus programes de compres, apostant per mantenir els tipus d’interès propers al 0%. A nivell més local, economies com les d’Alemanya, el Regne Unit o, fins i tot, els EUA semblen estar incrementant els seus nivells de producció industrial, en paral·lel a una recuperació del consum, mentre que gran part dels països asiàtics, amb la Xina al capdavant, estan recobrant, amb força, les taxes de comerç internacional prèvies a la crisi sanitària.

L’any de la gran recuperació?

Segons assenyala Federico Servetto, “es preveu que 2021 sigui l’any de les vacunes, de la reobertura i de la reactivació”, amb una forta tendència a “una continuada recuperació de l’activitat mundial enmig de forts estímuls fiscals i monetaris, i d’una acceleració de la innovació tecnològica i de les inversions vinculades a la sostenibilitat”. En qualsevol cas, tant ell com altres especialistes indiquen que l’acompliment de les economies estarà íntimament lligat a l’èxit en els processos de vacunació contra la COVID-19, així com en els esforços per a apuntalar la recuperació per part de les mesures d’incentius dels governs.

2021 serà l’any de la reobertura comercial, que portarà a una recuperació de l’activitat i a una acceleració de la innovació tecnològica

En aquest sentit, sembla que l’actual cotització del dòlar pot ajudar a millorar el creixement del comerç internacional, ja que nivells baixos de la moneda estatunidenca solen significar més competitivitat dels països emergents, una cosa vital, per exemple, en el cas de les matèries primeres. Des del punt de vista empresarial, aquestes estimacions optimistes sobre l’economia mundial per a 2021 és previsible que estimulin positivament els resultats de les companyies (així com el PIB de molts països) i, amb això, la seva cotització en els mercats, cosa que significarà oportunitats d’obtenir rendibilitat en la renda variable.

El moment d’invertir

Segons un estudi elaborat per l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (INVERCO) en col·laboració amb el Banc d’Espanya, a tancament del primer semestre de 2020, l’estalvi dels espanyols representa gairebé 2,4 bilions d’euros. D’aquesta quantitat, més del 40% es troba encara en efectiu i en dipòsits. Posicions que no sols no generen rendiment, sinó que tampoc ho faran en els pròxims anys, i que, a més, podrien arribar a costar mantenir. En aquest context, indica Servetto que “amb tipus d’interès en nivells molt baixos o negatius, la inversió en actius segurs no aconsegueix compensar a l’inversor per la inflació. El com generar retorns en un món de tipus d’interès ultra baixos, que no protegeixen de la inflació, serà el focus de l’estratègia d’inversió de 2021, en la qual els estalviadors hauran de fer el pas per a convertir-se en inversors”.

La inversió en actius conservadors no serveix per a batre la inflació, per això és necessari assumir més risc per a aconseguir rendibilitat.

Això significa, en definitiva, que molts estalviadors, amb independència del seu perfil d’inversió, hauran de fer un pas cap endavant i assumir majors riscos per a, almenys, obtenir la rendibilitat suficient per que els seus diners no perdin valor. Si 2021 es converteix, finalment, en l’any de la recuperació global, això significa que hi haurà moltes oportunitats en els mercats, especialment, entre aquells actius i valors vinculats al cicle econòmic.

Per exemple, la millora en les expectatives empresarials hauria d’estimular el bon comportament de les borses i de la renda variable, en general, recolzades, també, per les polítiques monetàries expansives, que contribuiran en un entorn estable de les valoracions. Per regions, tant Àsia com els països emergents, més exposats al cicle, estaran recolzats per la reactivació productiva a escala global i per la situació de tipus d’interès baixos.

En renda fixa, el deute d’empreses europees, esperonada per les ajudes del BCE així com, a nivell local, pels diferents Estats membres, gaudeix de bones perspectives, les quals, previsiblement, atrauran un flux estable de diners dels inversors cap a les noves emissions.

Un nou impuls a la sostenibilitat

“La inversió amb criteris ESG (Enviromental, Social and Governance) es veurà enfortida. A Europa, per exemple, s’estan impulsant mesures perquè la recuperació econòmica tingui un marcat caràcter verd, mentre que, als EUA, Joe Biden marcarà un canvi de rumb cap a la sostenibilitat, amb un grau cada vegada major de sensibilitat social en aquesta matèria”, explica Servetto. I és que, si una cosa útil ha tingut la pandèmia, és que ha servit de catalitzador per a algunes grans tendències que ja estaven creixent amb força en els últims anys. Si en els entorns de treball i de negocis, la digitalització és un fenomen ja imparable, que està suposant una veritable revolució en molts sectors i indústries, en el món de la gestió d’actius, la gran guanyadora ha estat la inversió seguint criteris de sostenibilitat.

La pandèmia ha servit de catalitzador de tendències com la digitalització o la sostenibilitat que obren oportunitats interessants d’inversió

Segons l’informe ‘ESG: Trends to watch’, elaborat per MSCI, existeixen diferents àrees a seguir en 2021 per les oportunitats d’inversió que suposaran. En primer lloc, el canvi climàtic rebrà un impuls a escala mundial, que, per exemple, entre les principals gestores, ja s’ha traduït en el compromís Net Zero AM, pel qual es comprometen a aconseguir carteres 100% lliures d’emissions l’any 2050. En aquesta línia, assenyala el document que totes aquelles empreses que produeixin un impacte sever en la biodiversitat tindran cada vegada més complicat captar finançament (com les companyies mineres), però que, al contrari, aquelles que desenvolupin polítiques actives en favor de la biosfera aniran millorant la seva valoració no financera i, amb això, les recomanacions dels analistes per a la seva inversió.

A més a més, el desenvolupament d’una taxonomia global sobre l’ESG afavorirà la seva avaluació dins les anàlisis financeres, penalitzant a aquelles que presumeixen de ser sostenibles quan no ho són (pràctica que es coneix com a greenwashing), però millorant la visibilitat de les quals aposten amb força per aquests criteris. Finalment, aquelles entitats que es comprometin amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides guanyaran reputació i notorietat, i, amb això, és previsible que accedeixin a majors fonts de finançament i en millors condicions que les seves competidores. “Les grans tendències d’inversió tindran un nou impuls perquè la pandèmia ha portat amb si canvis socials que romandran i que contribuiran a accelerar-les. L’objectiu és rendibilitzar aquestes noves tendències que estan movent el món”, sentència Servetto.

Close Bitnami banner
Bitnami